Privacy policy

Uw privacy is van essentieel belang voor Vasco Group.

Met deze privacy verklaring informeren we u graag over hoe wij, ondergetekenden, de verschillende juridische entiteiten die deel uitmaken van Vasco Group, met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Vasco Group verzamelt, alsook over de wijze waarop Vasco Group deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen Vasco Group en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website https://www.vasco-group.eu (hierna genoemd de “Website”)).

Vasco Group tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Vasco Group, bijvoorbeeld door uw bezoek aan de Website, het gebruik van de diensten van Vasco Group, de aankoop van onze producten, uw inschrijving voor één van onze nieuwsbrieven, uw bezoek aan een Vasco Group stand op een beurs of uw deelname aan events van Vasco Group verwerken wij deze gegevens conform deze Privacy Verklaring.

Gelieve deze Privacy Verklaring voor wat betreft uw gebruik van de Website te lezen in samenhang met onze en cookie policy.